Splošni pogoji (GTC) podjetja TyresNET GmbH

1 Področje uporabe

1.1 Ta GTC velja za nakupe, ki jih opravi stranka (v nadaljnjem besedilu "stranka" ali "vi") na www.avto-gume.si, ki jih upravlja TyresNET GmbH (v nadaljnjem besedilu "TyresNET" ali "mi"). Vse storitve, izdelki in ponudbe na TyresNET-u temeljijo na teh splošnih pogojih in pogojih spletnih trgovin. Politike spletnega mesta veljajo, ko je uporabnik obiskal spletno mesto ali ko je uporabil storitve, ki so na spletu na voljo na spletu.

1.2 Pri sklenitvi pogodbe se potrošnik šteje za potrošnika, če se namen njegovih naročenih izdelkov in storitev ne more šteti kot poslovna ali samozaposlena dejavnost. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali partnerstvo, ki je med sklenitvijo pogodbe izvajalo komercialne ali avtonomne ukrepe.

1.3 Odstopni, nasprotujoči ali dodatni pogoji ne smejo biti del pogodbe.

2 Sklenitev pogodbe

2.1 Na spletnih straneh bodo kupci brezplačno obveščeni o cenah in dobaviteljih izdelkov. Ti dobavitelji so registrirani trgovci na drobno na TyresNET ali drugih tretjih osebah (vključno z belim partnerjem) (v nadaljnjem besedilu tudi "spletne trgovine"), ki ponujajo izdelke na internetu.

2.2 Informacije niso pravno zavezujoča ponudba podjetja TyresNET. Zagotovljene informacije so avtomatsko (na podlagi virov) in temeljijo na podatkih, ki jih je družba TyresNET prejela od spletnih trgovin in tretjih oseb (proizvajalcev, medijev). Ponudbe trgovin ali trgovin tretjih oseb se posodabljajo večkrat na dan. V posameznih primerih so lahko odstopanja in / ali napačne informacije o cenah (in tudi razvrstitev ponudb), čas dobave in razpoložljivost izdelkov. TyresNET ne prevzema odgovornosti za točnost teh podatkov. To ne velja, če je bil družbi TyresNET obveščen o takšnih netočnostih in jih ni popravil ali od spletnih trgovin ali tretjih oseb ni zahteval, da se te netočnosti popravijo.

2.3 Kupec pri nakupu izdelkov s spletnih strani ne vnese nobenih pogodb o nakupu, naročilih storitev ali kakršnih koli drugih pogodb s podjetjem TyresNET. Pogodbe o izdelkih ali storitvah na spletnih straneh se sklenejo izključno med kupci in navedenimi spletnimi trgovinami. Zato se uporabljajo GTC spletnih trgovin (vključno s politiko odpovedi in predpisi o varstvu podatkov).

2.4 Stranke lahko neposredno prek spletnih mest podjetja TyresNET neposredno prenesete na spletna mesta spletnih trgovin, ki so ponudile ponudbe (kliknite »Nadaljuj« na dnu). Dolžnost strank je, da pred sklenitvijo pogodbe ali oddajo naročila preverijo vse ustrezne informacije in njihovo valuto, ki so jih navedle spletne trgovine.

2.5 Stranka ima tudi priložnost, da kupi neposredno na spletnih straneh podjetja TyresNET, ne da bi jo posredovali na spletnih straneh partnerskih spletnih trgovin (kliknite na gumb »Dodaj v košarico«). TyresNETin ta primer ni reprezentativen za eno pogodbeno stranko (stranka ali spletna trgovina) in ne postane stranka pogodbe, sklenjene med stranko in spletno trgovino. Vse pogodbene obveznosti, ki izhajajo izključno med kupcem in spletno trgovino. Za vse izdelke veljajo pravna garancijska pravica. Poleg tega velja GTC spletnih trgovin (vključno s politiko odpovedi) in / ali njihovimi ponudniki plačilnih storitev. Stranke bodo izrecno obveščene o tem med naročanjem.

2.6 Družba TyresNET opozarja, da niso navedene vse spletne trgovine, ki so na voljo na trgu. Izbor je po lastni presoji trgovin TyresNET in spletnih trgovin. Prikazani rezultati primerjave ne trdijo, da so popolni. TyresNET si pridržuje pravico do izbrisa posameznih izdelkov ali storitev brez predhodnega obvestila.

2.7 Napake tipov v vhodnih poljih lahko popravite z uporabo računalniške tipkovnice in miške, dokler ne dokončate naročila in kliknete gumb za potrditev. V skladu z zakonskimi določili vam bo besedilo pogodbe na voljo, vendar to besedilo ne bo shranjeno po sklenitvi pogodbe.

3 Brez prevzema garancije, nobene odgovornosti za informacije tretjih oseb

3.1 Naše storitve se lahko kadarkoli spremenijo ali prilagodijo. Prosimo, uporabite naše storitve po lastni presoji.

3.2 Avto-gume.si ne jamči uporabniku ali tretji osebi, da so prikazane informacije aktualne, pravilne in / ali dokončane, niti da so storitve na voljo brez prekinitve, pravočasno, varne in brez napak. Tudi Avto-gume.si prav tako ne zagotavlja, da strojna in programska oprema, ki jo kadarkoli uporabljate, deluje brez napak ali da bodo odpravljene kakršne koli napake.

3.3 Naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest in vsebin, ki jih shranjujemo za druge v naših storitvah na naših strežnikih in jih damo na voljo javnosti (na primer opisov izdelkov ali cen spletnih trgovin in povezav z njimi). Ne nadziramo vsebine teh referenc, saj vsebino dostopamo do storitve TyresNET ali prek takih poslov ali virov podatkov.

3.4 Vse storitve primerjav opravi TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, Faks 040-73098289, E-pošta :. Info@tarifcheck24.de

4 Omejitev odgovornosti

4.1 Avto-gume.si je odgovorna v primeru poškodbe uporabnika (a) zaradi poškodbe življenja, okvare ali zdravja zaradi kršitve dajatve družbe Avto-gume.si, (b) v skladu z zakonom o odgovornosti za izdelke, pred prevzemom garancije ali zaradi goljufive napačne navedbe, (c) če je družba Avto-gume.si povzročila škodo namerno ali iz hude malomarnosti in / ali (d) če je škoda povzročila kršitev obveznosti družbe Avto-gume.si, katere izpolnitev je pravilno izvršena pogodba in njihova mora biti v skladu z uporabnikom redno zaupanje in zaupanje (glavna obveznost).

4.2 Avto-gume.si je odgovoren v primerih iz odstavka 1, črke (a), (b) in / ali (c) neomejenega zneska; v primerih črke (d) je odgovornost omejena na predvidljivo, tipično škodo.

4.3 V primerih, ki niso navedeni v odstavku 1, je odgovornost družbe Avto-gume.si izključena ne glede na pravno podlago.

4.4 Določbe o odgovornosti v prejšnjih odstavkih veljajo tudi za osebno odgovornost uradnikov, zaposlenih in zastopnikov družbe Avto-gume.si.

5 Obveznosti uporabnika, prepovedano vedenje

5.1 Uporabnik se zavezuje, da se vzdrži dejanj, ki vplivajo na ali ki lahko vplivajo na funkcionalne zmogljivosti ponudbe na Avto-gume.si (na primer s programsko opremo ali drugimi skripti). To velja zlasti za uporabo programske opreme "robot", "pajka" ali "brez povezave" in procesov, ki samodejno generirajo uporabniške zahteve prek interneta.

5.2 Ne smete uporabljati naših storitev ali njegovih delov brez predhodnega pisnega soglasja v kakršne koli komercialne namene, na primer kopirati, sistematično nalagati, posnemati, prodajati, najemati ali uporabljati ali ponuditi za lastne ali druge promocijske namene.

5.3 Vse pravice (na primer avtorske pravice in blagovne znamke) do naših podatkovnih baz, računalniških kanalov, neposredne vsebine, ki jo ustvarjamo, so rezervirane.

6 Varstvo podatkov

Za zasebnost preberite naš pravilnik o zasebnosti.

7 uporabniški račun

7.1 Ponudbe podjetja Avto-gume.si v območju za prijavo so del brezplačnega osebnega računa (»uporabniški račun«) za uporabnika. Registracija za uporabniški račun je prostovoljna. V uporabniškem računu se lahko uporabnik odloči za izbiro novice in seznam nakupovalcev. Uporabnik lahko dodaja izdelke na svoj seznam nakupov in jih odstrani. Izvajanje in / ali upravljanje katerih koli naročil uporabnika pri ponudniku ni mogoče preko uporabniškega računa.

7.2 Če je uporabnik stranka, mora biti med registracijo.

7.3 Med registracijo mora uporabnik izpolniti polja, označena kot obvezna na obrazcu za registracijo. S tem lahko izbirate uporabniški e-poštni naslov in geslo. Uporabniško ime in leto rojstva sta neobvezna polja.

7.4 Uporabniku ni dovoljeno vzdrževati več uporabniških računov na Avto-gume.si. Avto-gume.si si pridržuje pravico do izbrisa več registracij.

7.5 Informacije, ki jih vnese uporabnik ob registraciji (obvezno in neobvezno), morajo biti - razen če so določene - so pravilne in popolne. Če se e-poštni naslov uporabnika po registraciji spremeni, mora uporabnik takoj opraviti spremembe v nastavitvah profila svojega uporabniškega računa in tam označiti spremenjeni e-poštni naslov. Avto-gume.si ne odgovarja za škodo, ki jo ima uporabnik v primeru, da uporabnik ni vnesel trenutno pravilnega e-poštnega naslova. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje geslo in podatke.

7.6 Podatki o dostopu uporabnika, zlasti njegovo geslo, so zaupni in se ne smejo deliti z nobeno osebo. Uporabnik mora shraniti poverilnice pred dostopom tretjih oseb. Če ima uporabnik razlog za domnevo, da je tretja stranka pridobila dostop do dostopa in / ali uporabila uporabniški račun, je pozvan, naj nemudoma obvesti družbo Avto-gume.si o vseh zadevnih okoliščinah s pismom, telefaksom ali elektronsko pošto. Avto-gume.si v primeru utemeljenega suma dostopa tretjih oseb do dostopa in / ali uporabe uporabniškega računa s strani tretjih oseb je uporabniški račun blokiral ali izbrisal v posvetovanju z uporabniki zelo začasno.

7.7 Uporabnik je odgovoren za svoj želeni seznam varnostnih kopij ali lastno vsebino.
7.8 Uporabnik ne sme uporabljati družbe Avto-gume.si za nezakonite namene zaradi škode ali namena drugih uporabnikov s svojim uporabniškim računom. Uporaba računa za komercialne namene ni dovoljena. Kršitev teh obveznosti z naslovom Avto-gume.si. da izbrišete račun. Uporabnik ni pooblaščen za ustvarjanje novega računa na Avto-gume.si po prekršku.

7.9 Uporabnik lahko kadarkoli prekine svoj račun brez obrazložitve. Če želite prekiniti račun in izbrisati nastavitve profila svojega uporabniškega računa, mora uporabnik poslati e-pošto info@tyres.net ali TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 München Nemčija. Avto-gume.si lahko prekine uporabniški račun uporabnika brez obvestila v šestih tednih ob koncu meseca tako, da pošlje e-pošto registriranemu v nastavitvah profila e-poštnega naslova uporabnika. Z datumom začetka veljavnosti se uporabniški račun uporabnika popolnoma izbriše.

8 Končne določbe

8.1 Podrejeni dogovori o teh pogojih uporabe ne obstajajo.

8.2 Če katera koli določba teh pogojev ali postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost predpisov.

8.3 Nemško pravo velja.

8.4 Če je uporabnik trgovec, pravna oseba javnega prava ali javni posebni sklad, je kraj pristojnosti lokacija Avto-gume.si za vse spore.

9 Odgovornost

9.1 TyresNET je odgovoren za škodo ali za stranko, kot je (a) smrt, telesna poškodba ali zdravje, ki je posledica kršitve dolžnosti družbe TyresNET ali njenega zakonitega zastopnika ali njegovega posrednika, je odgovoren tudi v skladu z ( b) Zakon o odgovornosti za izdelke v primeru prevzema garancije ali goljufive napačne navedbe ali če (c) TyresNET ali njegovi zakoniti zastopniki ali pomočniki povzročijo škodo namerno ali s hudo malomarnostjo in / ali če (d) je TyresNET povzročil škodo zaradi za kršitev dolžnosti, katere izpolnitev je bistvena za pravilno izvajanje pogodbe in na katero se lahko upravičeno zanaša (carinska dajatev).

9.2 TyresNET je nesporno odgovoren v primerih oddelka 1, črk (a), (b) in / ali (c). Kar zadeva odgovornost za ostalo, je omejena na predvidljivo škodo, značilno za pogodbo.

9.3 V primerih, ki niso navedeni v odstavku 1, je odgovornost družbe TyresNET izključena ne glede na pravno podlago.

9.4 Določbe o odgovornosti v prejšnjih odstavkih veljajo tudi za osebno odgovornost uradnikov, zaposlenih in zastopnikov družbe TyresNET

10 končnih določb

10.1 Nemška zakonodaja se uporablja, razen Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. EU je ustvarila portal za pomoč nezadovoljnim strankam. Če imate kakršne koli pritožbe v zvezi z izdelki ali storitvami, ki ste jih kupili prek interneta, lahko najdete organe za reševanje sporov za zunajsodno rešitev http://ec.europa.eu/consumers/odr. Upoštevajte, da za nekatere sektorje in v naslednjih državah trenutno (od 22.06.2016) ni nobenih subjektov za reševanje sporov: Hrvaške, Luksemburga, Romunije in Španije. Zato je morda mogoče, da tega portala ne morete uporabiti za rešitev spora v teh državah.

10.2 Dodatni sporazumi ne obstajajo.

10.3 Če je stranka trgovec, je pravna oseba po javnem pravu ali posebni sklad po javnem pravu mesto izvršitve in jurisdikcija za vse vrste sporov na podlagi te pogodbe na sedežu podjetja TyresNET. To velja tudi, če je stranka podjetnik, ki nima splošnega sodnega mesta v Nemčiji ali če njeno običajno prebivališče ni znano, ko je bil vložen zahtevek. Možnost družbe TyresNET, da vloži tožbo proti stranki na drugem pravnem mestu, ostane nespremenjena.

10.4 Če je katera koli določba teh pogojev v celoti ali delno neveljavna, veljavnost preostalih določb te pogodbe, vključno s preostalimi pogoji, ne vpliva na veljavnost. Zakonske določbe nadomestijo neveljavne določbe. To velja tudi v primeru, da bi morali biti pogoji in nepredvidene opustitve.

Navzgor